วิเคราะห์เสียง/ประเมินเบื้องต้น

฿990.00

รับคำปรึกษา วิเคราะห์เสียง แนะแนวทาง เพื่อวางแผนการเรียนและการฝึกซ้อม
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองบทเรียน ต้องการทราบลักษณะการเรียนการสอน
รับคำแนะนำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับเสียงของตนเอง
เวลา 20 นาที ผ่านวิดีโอคอล (มีบันทึกวิดีโอเพื่อดูย้อนหลังได้)
Category: