20 minutes Voice Assessment

Book my session now

เพราะเสียงของทุกคนมีความแตกต่าง บริการนี้จะมีการวิเคราะห์เสียงของคุณอย่างละเอียด ด้วยกระบวนการมาตรฐานที่โค้ชทั่วโลกใช้ ทำความรู้จักแนวโน้มในการใช้เสียงของคุณ พร้อมรับคำแนะนำพื่อวางแผนการฝึกซ้อมเฉพาะบุคคล

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เข้าใจแนวโน้มในการใช้เสียงของตัวเอง

การเข้าใจแนวโน้มในการใช้เสียงช่วยให้เราเกิดความเข้าใจเรื่องการใช้เสียง กระบวนการที่แม่นยำมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเสียงร้องเพลงของคุณอย่างชัดเจน

ได้รับแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับคุณ

แบบฝึกหัดวอร์มเสียงมีวัตถุประสงค์และวิธีที่เฉพาะเจาะจง การทำแบบฝึกหัดที่ถูกต้องจะช่วยแก้ปัญหาด้านการใช้เสียงได้อย่างรวดเร็ว และลดโอกาสในการบาดเจ็บจากการใช้เสียง

เข้าใจช่วงเสียงของตัวเองอย่างละเอียด

เข้าใจการใช้เสียงในแต่ละระบบทั้ง Chest Voice และ Head Voice รู้จักการวางช่วงเสียงเพื่อให้สามารถเลือกใช้เสียงแต่ละแบบอย่างเหมาะสมในการร้องเพลง

วิดีโอบันทึกการสอน

ท่านจะได้รับบันทึกการสอน สามารถดูทบทวน ผู้เรียนมักจะเกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นกระบวนการทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งจากวิดีโอ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกเสียงด้วยตนเองต่อไป

“การรู้จักตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเสียงร้องเพลงของเรา”

– ครูขิม อริชาภัสร์ โค้ชปรับเสียงร้อง

Let’s have chat!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติม

LINE OFFICIAL Messenger
More Courses